Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


angol idézetek :)


 I always have been a dreamer, and I always will be, even if I know that sometimes this thing we call life is going to get down on my knees
~ Mindig is álmodozó voltam, és az is maradok, még akkor is, ha tudom hogy lesznek olyan idők, mikor ez az élet nevű dolog majd térdre kényszerít

 

 


Relationships.. there are those that are old and familiar, those that bring up lots of questions, those that bring you somewhere unexpected, those that bring you far from where you started, those that bring you back. But the most exciting of all is the one you have with yourself. And if you can find someone to love and he loves you, well, that's just fabulous...
~ Kapcsolatok.. vannak régiek, már-már megszokottak, vannak amelyek sok kérdést vetnek fel, vannak amelyek váratlan fordulatot vesznek, vannak amelyek messze visznek onnan, ahonnan indultunk, és vannak, amelyek visszahoznak. De mind közül a legizgalmasabb, amit saját magunkkal tartunk fenn. És ha találunk valakit, akit szeretünk, és ő viszont szeret, nos.. az egyszerűen csodálatos ...

 

 

 

Stop planning your life, let it plan itself! Quit trying to find the perfect boy, let him find you. Life is so easy. Things are only as complicated as we make them.
~ Ne tervezgesd előre az életed, hagyd, hogy magától alakuljon! Ne keresgélj a tökéletes pasi után, hagyd, hogy ő találjon rád! Az élet olyan egyszerű.. a dolgok épp csak annyira komplikáltak, mint amilyenné tesszük őket.

 

 

 

Never be sad for what is over, just be glad that it was once yours
~ Ne szomorkodj amiatt, hogy ami volt, elmúlt - inkább örülj, hogy egyszer a tiéd lehetett.

 

 

 

Life is too much important to be taken seriously :P
~ " Az élet túl fontos ahhoz, hogy mindig komolyan vegyük 

 

 

   

Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you ...
~Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki, valahol rád gondol…

 

 

 

 

Boys are like stars; there are a million out there, but only 1 will make your dream come true
~A fiúk olyanok, mint a csillagok: millió van belőlük, de csak egy fogja valóra váltani az álmaidat

 

Live life how you want & not how the others want you to!
~Úgy éld az életed, ahogyan te akarod, és ne úgy, ahogy mások akarják!

 

 

 

When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need.. when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste- could it be worse? (Coldplay dalszöveg részlet)
~ Mikor a legjobbat próbálod kihozni magadból, de nem sikerül; mikor megkapod amit akartál, de nem azt amire szükséged lenne; mikor elveszítesz valamit, amit nem lehet pótolni; mikor szeretsz, de hiába teszed - lehet ennél rosszabb?

 

 

Sometimes the only thing left to do is to wrap your arms around each other one last time and then just let go
~ Néha az egyetlen dolog amit még meg kell tennünk az, hogy utoljára átöleljük aztán elengedjük egymást

 

Cause I know how it hurts when you lose the one you wanted and everything you had got destroyed
~ Mert tudom milyen érzés, mikor elveszíted azt akit annyira akartál, és minden amid van romba dől..

 

 

 

There's nothing that feels worse than feeling like you weren't good enough for the person that meant the world to you
~ Nincs annál rosszabb, mikor azt érzed, hogy nem voltál elég jó annak, aki neked az egész világot jelentette

 

 

 How do you expect me to live alone while my life revolves around you?
~ Hogy várod el tőlem hogy magányosan éljek miközben az életem körülötted forog?

 

 

I'm not afraid of love; i'm afraid of not being love back.. :(
~ Nem a szerelemtől félek, hanem attól, hogy nem szeretnek majd viszont :(

 

 

It hurts not to be loved in return but what hurts more is when you never find the courage to let the loved person know how you feel
~ Fáj, mikor nem szeretnek viszont, de még fájdalmasabb, hogy ha szeretsz valakit, de nincs bátorságod bevallani Neki hogy mit érzel...

 

 

Of course I'm into the whole single, flirting, he'a hot, let's drink thing but sometimes I miss the whole kissing, hugging, I'm his girlfriend & I'm in love kind of thing
~ Naná, hogy bírom a 'szingli vagyok, flörtöljünk, jó pasi vagy, igyunk meg valamit' szituációkat, de néha.. néha annyira hiányzik az a 'csókok, ölelések, én vagyok a barátnője és szerelmes vagyok' féle dolog :/

 

 

Why am I afraid to lose you when you aren't even mine?
~ Hogy lehet az, hogy ennyire félek elveszíteni téged, miközben még nem is vagy az enyém? 

 

 

I'm human and I need to be loved...just like everybody else does...
~ Ember vagyok, szükségem van szeretetre...mint bárki másnak...

 

 Someone once said that stupid conversations make sense only when you're talking to someone special.. I hope you know that I could talking to you for a lifetime even if the big thing is nothing
~ Valaki egyszer azt mondta, a bugyuta beszélgetés maximum akkor nyerhet értelmet, ha valaki különlegessel osztod meg. Remélem tudod, hogy veled akár a semmiről is tudnék beszélni amíg csak élünk.

 

 

 

You told me that someday I'd be ready to let someone in. I think today is that 'someday'...right here, right now.
~ Egyszer azt mondtad, egy nap majd készen állok arra, hogy közel engedjek magamhoz valakit. Azt hiszem, ez a nap ma van.. itt és most.

 

 If you can't get somebody out of your head, well.. maybe it supposed to be there.
~ Ha valakit sehogy sem tudsz kiverni a fejedből.. akkor talán ott kell lennie.

 

 

 

 

 

I found it impossible to control myself everytime when you look at me with those amazing

 

~Lehetetlen irányítanom magam mikor rámnézel azokkal az elbűvölő szemeiddel és mikor megajándékozol azzal a cuki mosolyoddal xD

 

 

 

 

Being happy doesn't mean everything is totally perfect
~Boldognak lenni nem azt jelenti hogy minden tökéletes...

 

 

 

Happiness is like a kiss. You must share it to enjoy it :)
~A boldogság olyan, mint a csók - meg kell osztanod valakivel hogy élvezd :P

 

 

  

Never let the fear of striking out keep you from playing the game!
~Soha nem szabad félned a kudarctól,játszd végig a játékot!

 

 

 

I made a mistake,but he was the most beautiful mistake in my life!
~Hibáztam,de ő volt a legszebb tévedés az életemben.

 

 

 

Wherever you go, whatever you need, You know I'll always be there for you.
So if you are alone, there is no need to fear, Just give me a call and you know ...  I'll be here!
~Bárhová mész és bármire lesz szükséged, tudod, Én ott leszek neked mindig
Ha egyedül leszel, nem kell majd félned, csak hívj fel, és tudod ... én ott leszek.

 

 

 

Why can't I be that girl you talk to all friends about?The one, that puts that gorgeous smile on your face,the one that you wanna be with,why can't I be that girl ?
~ Miért nem lehetek az a lány, akiről a barátaiddal beszélsz?Az egyetlen, aki mosolyt fest az arcodra, az egyetlen, akivel lenni akarsz, miért nem lehetek én az a lány? 

 

 

 

It's finally everything clear to me & i realize: you are the person my heart searched for so long .
~ Végre kitisztult minden, és rájöttem, te vagy az a személy, akit a szívem olyan régóta keresett.
 

 

 

 

If you want it, go & get it because you only have one life to live.
~ Ha valamit akarsz, menj és tedd meg, mert csak egy életed van.

 

Now you can grow flowers from where dirt used to be so i won't regret anything
~ Ott, ahol valaha sár volt, most virágok is nőhetnek, úgyhogy én sem bánok meg semmit amit tettem.

In life there are going to be some things that make it hard to smile. But whatever comes , through all the pain, you got to keep your sense of humor
~ Az életben lesznek olyan dolgok, amik miatt nehéz lesz mosolyognod.. de bármi is jön, az összes fájdalom ellenére, meg kell őrizned a humorérzéked!

 

 

 

 

Always the forbidden fruit tastes the sweetest
~ Mindig a tiltott gyümölcs a legédesebb

 

At every moment of our lives, we all have one foot in a fairy tale and the other in the abyss. (Paulo Coelho)
~ Életünk minden pillanatában egyik lábunk a tündérmesék földjén, másik lábunk pedig a mélységes szakadék szélén áll.

 

 

 

I have learned that goodbyes are always hurt; memories - good or bad- will forever bring tears in my eyes.. and sometimes, words can never replace feelings
~ Megtanultam, hogy az elköszönések mindig fájnak, az emlékek -jók vagy rosszak- mindig könnyeket csalnak a szemembe.. és hogy néha a szavak nem helyettesíthetik az érzelmeket

 

 

 

I won't apologize for not being what you wanted because i know there's someone, somewhere still waiting & that person will love me for myself
~ Nem fogok bocsánatot kérni azért, hogy nem az vagyok, akit te akarsz.. mert tudom, hogy valaki valahol vár rám, aki önmagamért fog szeretni


Everybody's lookig for something. Something, that makes it all complete. You"ll find it in the strangest places; in your lover's eyes, in the deepest friendship, in the words of others.. a simple word can make you smile or cry. But when you have found that special thing, you'll fly without wings
~ Mindenki keres valamit. Valamit, ami mindent teljessé tesz. Ezt a legkülönösebb helyeken találod meg; a szerelmed szemében, a legmélyebb barátságokban, mások szavaiban.. egy egyszerű szó képes megnevettetni vagy megríkatni. Mikor megtalálod ezt a különleges dolgot, repülni fogsz-szárnyak nélkül

 

 

 

Sometimes the things we can't change changing us! :)
~ Néha azok a dolgok változtatnak meg minket, amiken mi magunk nem tudunk változtatni

 

 

 

Life is about trusting your feelings. Taking chances.  Dare to be yourself. Learning from the past. Appreciating the memories. And realizing that life goes on..
~ Az élet arról szól, hogy bízz az érzéseidben. Kockáztass! Merj önmagad lenni! Tanulj a múltból. Becsüld meg az emlékeket. És vedd észre; az élet mindig megy tovább

 

 

 

Take a chance! You never know how absolutely perfect something could turn out to be ;)
~ Kockáztass! Sohasem tudhatod mi fog kisülni a dologból :P

 

 

 

The meaning of life is giving life a meaning!
~ Az élet értelme az, hogy értelmet adj az életednek :)

 

 

 

When I feel the music i just let my body take control ;)
~ Mikor érzem a zenét, hagyom, hogy a testem irányítson

 

 


The best way to make your dreams come true is to wake up!
~ A legjobb módja az álmaid megvalósításának az, ha felébredsz ... :)

 

 

 I miss you everytime, but when I see you smile, and know that's not for me - that's when I miss you the most :(
~Állandóan hiányzol, de leginkább akkor, mikor látom hogy mosolyogsz, de nem rám, hanem valaki másra..


I know your mind is on someone else.. when you look at me, sometimes it's like you're seeing her in me!
~Tudom, hogy máson jár az eszed.. mikor rám nézel, néha olyan, mintha nem is engem, hanem őt látnád bennem!

 

 
 

 


Archívum

Naptár
<< Augusztus / 2019 >>


Statisztika

Online: 1
Összes: 34226
Hónap: 282
Nap: 1